Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na międzynarodowe szkolenia z prawa cywilnego z Katalogu EJTN 2021 – najbliższe szkolenia z terminem rejestracji 7 lutego 2021 roku.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP dysponuje miejscami na międzynarodowych szkoleniach realizowanych w ramach Katalogu EJTN w ramach projektu CiLaw. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN. W najbliższym czasie przyjmujemy zgłoszenia na następujące szkolenia:

 

Szkolenie:

Webinar on Intellectual Property Law - Trademarks & Designs

Termin seminarium:

4-5 marca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

7 lutego 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/E2/21

Język roboczy:

angielski,

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6852

 

Szkolenie:

Service of documents & taking of evidence abroad

Termin seminarium:

7-8 kwietnia 2021 r.

Miejsce seminarium:

Lizbona

Termin rekrutacji:

7 lutego 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1 - 3

Sygnatura:

M8/E3/21

Język roboczy:

angielski

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6853

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne pod linkiem "Corporate Financial Policy for the Activities Implemented by EJTN". Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia.

Zasady finansowania uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych z Katalogu EJTN -  „Corporate Financial Policy
http://www.ejtn.eu/Documents/Exchange%20programme%20documents/CFP_New%20version.pd

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.


 

Data wytworzenia: 
2021-01-26 08:20
Autor treści: 
admin