Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie z zakresu prawa karnego z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) „The EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU” (CR/2021/08)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na międzynarodowe szkolenie z zakresu prawa karnego z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) „The EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU”.

 

Szkolenie

The EPPO: investigations and prosecutions to fight crimes against the financial interests of the EU” (CR/2021/08)

Data szkolenia:

 14-15 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Ryga (Łotwa)

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C7/21

Liczba miejsc

 1

Informacje o szkoleniu:

 http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/The-EPPO-investigations-and-prosecutions-to-fight-crimes-against-the-financial-interests-of-the-EU--CR202108/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6844

Zakończenie rekrutacji

 7 kwietnia 2021r.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami technicznym nt. organizacji szkolenia najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w linkach poniżej. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW.

EJTN Corporate Financial Policy

FAQ_section - updated December 2018.pdf (for participating in EJTN activities)


 

Data wytworzenia: 
2021-01-25 10:35
Autor treści: 
admin