Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenia międzynarodowe "Ethics, bias and evidence” (TM/2021/04) oraz "Challenges on distance learning. How to deal with training methods, tools and design" (TM/2021/05) z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 22 stycznia br. Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów i asesorów oraz wykładowców KSSiP do udziału w dwóch szkoleniach międzynarodowych organizowanych w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

1).

Szkolenie

Ethics, bias and evidence (TM/2021/04)

Data szkolenia:

29-30 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

Konings Wusterhausen (Niemcy)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, wykładowcy KSSiP

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

28 kwietnia 2021r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M8/D4/21

Liczba miejsc

1

Platforma Szkoleniowa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6840

 

Tematyka Szkolenia:

A seminar focusing on the judicial skills of evaluating and assessing evidence. The course will cover what makes evidence more or less credible or reliable and what psychological issues affect the way in which judges evaluate the evidence they hear.

 

Expected learning outcomes:

By the end of the seminar the participants will be able to

  • Understand the difference between credibility and reliability of evidence.
  • Identify the mistakes of memory which can occur and what can be the impact of questioning/exposure to later information on a person's memory and their reliability.
  • Consider to what extent demeanour is of value in assessing credibility. 
  •  Consider and apply strategies for managing the impact of unconscious bias on judicial behaviour and decisions.
  • Reflect on the pressures affecting judges and identify proactive ways to strengthen their resilience.”

Więcej informacji o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Seminar-on-Ethics-bias-and-evidence-TM202104/

 

2).

Szkolenie

Challenges on distance learning. How to deal with training methods, tools and design  (TM/2021/05)

Data szkolenia:

10-11 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

Tallin (Estonia)

Grupa docelowa:

wykładowcy KSSiP, osoby odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

21 kwietnia 2021r.

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M8/D5/21

Liczba miejsc

1

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6841

 

Opis szkolenia:

One of the main aims of the EJTN Strategy Plan 2014-2020 is “to assure high standards of quality of European judicial training and promote quality standards for national judicial training”. In the last year, distance learning as opposed to face-to-face training has become an even more important tool for training providers all over the world. The EJTN as well as national training institutions provide different kinds of distance learning courses to allow for the continuity of initial and continuous learning of the European judiciary. However, many questions are still open ranging from the decision to when to opt for distance learning, which form to choose, and which platform to take. This seminar will present and exchange experiences and best practices regarding the organization of distance learning courses. Together with judicial trainers and training methodologists, the seminar will present the different considerations to be taken when organizing distance learning courses, starting from the design to the evaluation. Participants will be presented with current options for distance learning and relevant e-tools, as well as with the main challenges of the methodology and design of online learning to meet the learners’ expectations and learning objectives.

Learning outcomes

 Disseminate the use of the Handbook on distance learning

  • Raise awareness of the available tools regarding distance learning
  • Show different training methods that apply to e-learning.
  • Learning to design an e-course.
  • Learn best practices from other countries.

Więcej informacji o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Seminar-on-Challenges-on-distance-learning-How-to-deal-with-training-methods-tools-and-design--TM202105/

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów EJTN na platformie Sieci, o czym koordynator szkolenia drogą elektroniczną informuje osoby zainteresowane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru. Osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami organizacyjnymi najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w linkach poniżej. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW.

EJTN Corporate Financial Policy

FAQ_section - updated December 2018.pdf (for participating in EJTN activities)

Data wytworzenia: 
2021-01-22 09:34
Autor treści: 
admin