Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Współpraca Krajowej Szkoły z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

W dniu 7 grudnia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych wydarzeń szkoleniowych i dydaktycznych dla aplikantów Krajowej Szkoły oraz kadr sądownictwa i prokuratury, a także aplikantów, sędziów i prokuratorów z państw członkowskich Unii Europejskiej. Porozumienie określa zakres i zasady współpracy oraz organizowania i prowadzenia szkoleń, wizyt studyjnych, wymian międzynarodowych i konferencji (link do treści porozumienia).

Od wielu lat Krajowa Szkoła współpracuje z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przy realizacji międzynarodowych wymian, adresowanych do aplikantów KSSiP oraz aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z innych państw członkowskich UE. Odbywają się one w ramach programu AIAKOS, współorganizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). W programie wymian w Polsce brali również udział sędziowie i prokuratorzy z państw, w których system dojścia do zawodu sędziego lub prokuratora nie przewiduje odbycia aplikacji.

Realizowanie programu AIAKOS na terenie Muzeum ma na celu pogłębienie wiedzy przyszłych europejskich sędziów i prokuratorów na temat historii Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau oraz tego dlaczego stał się symbolem ludobójstwa i terroru, a także podnoszenie świadomości na temat tego jak ważna jest edukacja na rzecz praw człowieka w relacjach z historią. Analizując przeszłe wydarzenia, zapisane w historii i życiorysach konkretnych ludzi, można zrozumieć mechanizmy społeczne, które prowadziły do odrzucenia poszanowania podstawowych praw człowieka w danym momencie historycznym.

W 2021 zaplanowane jest także zorganizowanie we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu seminarium na temat „Antysemityzm i przestępstwa z nienawiści” dla sędziów i prokuratorów z Polski i innych państw europejskich. Seminaria będą zorganizowane w ramach działalności szkoleniowej EJTN i koordynowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP.  

Podkreślenia wymaga fakt, że Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest pierwszoplanowym partnerem dla wielu instytucji na całym świecie zajmujących się historią Holocaustu i obozów koncentracyjnych, przede wszystkim izraelskiego instytutu Jad Waszem w Jerozolimie i amerykańskiego United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie.

Data publikacji: 
2020-12-21 10:00
Data wytworzenia: 
2020-12-21 10:00
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2020-12-21 12:29
Autor zmiany: 
admin