Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na międzynarodowe szkolenie M9/L/20 “International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Environmental Crimes” (CR/2020/13)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na międzynarodowe szkolenie International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Environmental Crimes” (CR/2020/13) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).  Jednocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że krótki termin zapisów wynika z podjętej w ostatnim czasie przez organizatora decyzji o przekształceniu formatu szkolenia na  online i -  w wyniku tego - otwarciu go na uczestników ze wszystkich instytucji członkowskich EJTN.

 

Szkolenie

“International Judicial Cooperation in Criminal Matters in Environmental Crimes” (CR/2020/13)

Data szkolenia:

 23 listopada 2020r.

Miejsce szkolenia:

 online

Grupa docelowa:

 sędziowie, asesorzy, prokuratorzy, asystenci

Język roboczy:

 Angielski, poziom min B2

Sygnatura:

 M9/L/20

Informacje o szkoleniu:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-20191/International-Judicial-Cooperation-in-Criminal-Matters-Practical-Case-Based-Simulation-on-cross-border-Environmental-Crimes--CR202013/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6732

 

Termin zapisów

11 listopada 2020r.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie od koordynatora oraz informacje techniczne związane z udziałem w szkoleniu z EJTN.

Koordynator organizacyjny:

prokurator Katarzyna Krysiak
 

Data publikacji: 
2020-10-30 12:13
Data wytworzenia: 
2020-10-29 16:03
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2020-10-30 12:13
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński