Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie „Gwarancje proceduralne w UE dla osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym”- M23/A/21

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że od dnia 24 października br. prowadzi nabór na szkolenie Gwarancje proceduralne w UE dla osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym” ( M23/A/21)  organizowane w ramach współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019). Projekt jest koordynowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Luksemburgu (EIPA), a jego partnerami obok KSSiP są: Fair Trials Europe, specjalistyczna organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka, która działa na rzecz ochrony podstawowego prawa człowieka do uczciwego procesu oraz instytucje szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości z Hiszpanii i Belgii - Consejo General del Poder Judicial i IGO-IFJ.     

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy o śledzenie bieżącej korespondencji oraz komunikatów online z uwagi na możliwość odwołania, przełożenia terminu  lub przekształcenia formatu szkolenia na szkolenie online. Informacje o zmianach będę publikowane oraz przesyłane zakwalifikowanym na szkolenie uczestnikom drogą mailową.

Szkolenie

Gwarancje proceduralne w UE dla osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym

Data szkolenia:

 23-24 lutego 2021r.

Miejsce szkolenia:

Barcelona

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci

Forma zajęć:

seminarium

Język roboczy:

 EN – z symultanicznym tłumaczeniem na język polski (a także ES, FR i NL)

Sygnatura:

 M23/A/21

Liczba miejsc

 min. 5

Strona projektu:

https://www.judcoopafsj.eu/pl/

Platforma Szkoleniowa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6728

Termin zakończenia rekrutacji

20 grudnia 2020r.

O projekcie

Projekt ten ma na celu zapewnienie praktycznych szkoleń na temat sztandarowych instrumentów prawa karnego UE: europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego, prawodawstwa UE w zakresie gwarancji proceduralnych oraz decyzji ramowych Rady w sprawie zatrzymania i przekazywania więźniów.

Więcej: https://www.judcoopafsj.eu/pl/

Opis szkolenia:

Seminarium poświęcone będzie w szczególności najnowszemu prawodawstwu UE dotyczącemu wzmocnienia praw proceduralnych osób podejrzanych i oskarżonych oraz orzecznictwu TSUE i ETPCz na temat praw podstawowych. Głównym zagadnieniem, oprócz omawiania poszczególnych instrumentów, jest wykazanie w jaki sposób unijne instrumenty wzajemnego uznawania w sprawach karnych są osadzone w kontekście praw podstawowych oraz w jaki sposób gwarancje proceduralne UE w prawodawstwie dotyczącym postępowań karnych ułatwiają stosowanie takich instrumentów poprzez zapewnienie minimalnych standardów ochrony wspólnych dla wszystkich państw członkowskich UE.

Więcej informacji na temat szkolenia oraz program znaleźć można pod adresem https://www.judcoopafsj.eu/pl/seminar-gwarancje-proceduralne-w-ue-dla-osob-podejrzanych-i-oskarzonych-w-postepowaniu-karnym/

**********************************

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest dokonanie w terminie do 20 grudnia 2020 roku zapisu na listy oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły  (link do szkolenia znajduje się powyżej).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają do dnia 31 grudnia 2020r. informację od koordynatora KSSiP oraz zostaną poproszone o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego na stronie projektu. Link do formularza zostanie przesłany w mailu potwierdzającym kwalifikację na seminarium.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie związek aktualnie wykonywanych czynności z tematyką szkolenia, a w przypadku większej liczby zgłoszeń - liczba odbytych w przeciągu ostatnich trzech lat szkoleń międzynarodowych.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

ZASADY FINANSOWANIA

Podróż i pobyt uczestników (bilety lotnicze/kolejowe, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie) zostaną zorganizowane przez koordynatora szkolenia (EIPA) w porozumieniu z zakwalifikowanym uczestnikiem i pokryte bezpośrednio z budżetu projektu.  Projekt nie przewiduje wypłaty diet dla uczestników szkolenia ani pokrywania kosztów dodatkowych (dodatkowy nocleg, mini bar itp.). Organizatorzy nie pokrywają kosztów i nie zapewniają ubezpieczenia NNW. 

Koordynator szkolenia w KSSiP:

prokurator Katarzyna Krysiak

tel. 81 440 87 37

email: k.krysiak@kssip.gov.pl

 


 

Data publikacji: 
2020-10-27 14:39
Data wytworzenia: 
2020-10-23 10:23
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2020-10-27 14:39
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński