Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badań wypadków drogowych -K14/B/20, K14/K/20 - 20 października i 5 listopada2020 r.

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu badań wypadków drogowych

Sygnatura szkolenia: K14/B/20

Data rozpoczęcia szkolenia: 20-10-2020

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów
Forma szkolenia: szkolenie on-line

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej      

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

Wykładowca: Paweł Sadowski - mgr inż., biegły sądowy z zakresu badań wypadków (zdarzeń) drogowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ex-biegły Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z zakresu badań wypadków drogowych.

Tematyka:

 1. Przesłanki dopuszczenia dowodu z opinii biegłego z zakresu badań wypadków drogowych. Wybór biegłego. Ocena kompetencji biegłego w kontekście jego wyboru.
 2. Formułowanie tezy dowodowej. Prezentowanie opinii – sposób sporządzania i konstrukcja opinii, opinia wspólna, opinia instytucji.
 3. Weryfikacja opinii poprzez ocenę spójności, sprawdzenie zastosowanej metodyki, uzasadnienie zawartych w opinii oceni wniosków.

  Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

   - merytorycznie: sędzia Beata Majewska
     tel. 81 440 87 25
     e-mail: [email protected]

  organizacyjnie:główny specjalista Małgorzata Wójtowicz-Dołęga
     tel.  (81) 458 37 52
     e-mail: [email protected]

 

Data publikacji: 
2020-09-30 13:26
Data wytworzenia: 
2020-09-28 17:41
Autor treści: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga
Ostatnia zmiana: 
2020-10-02 09:09
Autor zmiany: 
Małgorzata
Wójtowicz-Dołęga