Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

WOLNE MIEJSCA! Webinar "Preventing Child Sexual Abuse Material Online", 3-4.11.2020

Data szkolenia: 3-4.11.2020r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Sygnatura: M13/20
Termin zgłoszeń: 22.10.2020
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Preventing Child Sexual Abuse Material Online".

Wydarzenie odbędzie się on-line i będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o szkoleniu:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=918e2c2834e3aae3e97cbd02ad836a7aeac6bd2d00731799835502&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=129363

 

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Objective

Child sexual abuse material refers to the production, possession and/or distribution of photographs or videos that depict child nudity or children engaged in sexual activity – be this with peers or adults.

This seminar aims to assess and debate the legal measure enacted to prevent and combat this phenomenon and to promote the effective investigation and prosecution of these offences.

This seminar will particularly focus on the intervention programmes and awarenessraising campaigns.
 

Key topics

  • European and international legal instruments to fight child sex abuse material
  • Measures against advertising abuse opportunities & sexual exploitation of children in travel and tourism
  • Preventive intervention programmes or measures
  • Intervention programmes or measures on a voluntary basis in the course of or after criminal proceedings

Participation conditions

  • Registration fee: €35 
  • Participation will be subject to a selection procedure. 
  • A response will be sent to every applicant after the deadline.
 
 

Interactive online conference

The online conference will be hosted on ERA’s own online training platform. You will be able to interact immediately and directly with our top-quality speakers and other participants. We will make the most of the technical tools available to deliver an intensive, interactive training experience. As the platform is hosted on our own server, the highest security settings will be applied to ensure that you can participate safely in a high-quality online training environment.

 

Application

 

Here below, please find the link to the online application form:

https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/320SDT09

 

 

OPŁATĘ REJESTRACYJNĄ dla polskich uczestników pokrywa KSSiP.

 

Warunki uczestnictwa

  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji w języku roboczym szkolenia) oraz wypełnienie formularza elektronicznego ERA (dostępny powyżej).
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a także później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 

  • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.

 

Data publikacji: 
2020-09-03 10:52
Data wytworzenia: 
2020-09-02 22:19
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2020-10-20 08:53
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko