Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021

W marcu 2020r. roku Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP rozpoczął realizację współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019). Projekt jest koordynowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Luksemburgu (EIPA), a jego partnerami obok KSSiP są: Fair Trials Europe, specjalistyczna organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka, która działa na rzecz ochrony podstawowego prawa człowieka do uczciwego procesu oraz instytucje szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości z Hiszpanii i Belgii - Consejo General del Poder Judicial i IGO-IFJ. Projekt ten ma na celu zapewnienie praktycznych szkoleń na temat sztandarowych instrumentów prawa karnego UE: europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego, prawodawstwa UE w zakresie gwarancji proceduralnych oraz decyzji ramowych Rady w sprawie zatrzymania i przekazywania więźniów.

Czas trwania projektu przewidziano na 23 miesiące. W jego trakcie zorganizowane zostaną 4 szkolenia, w których udział wezmą polscy sędziowie i prokuratorzy.

Terminy szkoleń:

  1. 6-7 października 2020r., Warszawa;
  2. 23–24 lutego 2021r., Barcelona;
  3. 29–30 czerwca 2021r., Bruksela;
  4. 19-20 października 2021r., Luksemburg.

Więcej informacji o projekcie: https://www.judcoopafsj.eu/pl/

 

 

 

Data publikacji: 
2020-06-22 09:14
Data wytworzenia: 
2020-06-22 08:59
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2020-06-22 09:14
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński