Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Finał XXII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka

W dniach 23-25 września 2019  roku w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbył się finał XXII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka, w którym udział wzięło ośmiu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji.

Turniej został zorganizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie we współpracy z Krajową Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nad przebiegiem Turnieju czuwało Jury powołane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

XXII Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury imienia Aleksandra Głazka został objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.

W dniu 25 września 2019 r. w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników finału Turnieju.

Laureatami Turnieju zostali:

I miejsce – Anna Sikora -  aplikantka 9. rocznika aplikacji prokuratorskiej

II miejsce – Mateusz Prusaczyk - aplikant 7. rocznika aplikacji prokuratorskiej

III miejsce – Angelika Rekowska -  aplikantka 9 rocznika aplikacji prokuratorskiej

 

 Nadto przyznano wyróżnienia za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań następującym aplikantom:

- Mateuszowi Prusaczykowi za rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej,

- Mateuszowi Prusaczykowi za sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii-powołaniu biegłego,

- Annie Sikorze za praktyczne czynności kryminalistyczno-procesowe polegające na oględzinach miejsca zdarzenia.

Po ogłoszeniu wyników nastąpiła uroczystość wręczenia nagród, podczas której wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych, Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Prokuratora Regionalnego w Krakowie, Prokuratora Okręgowego w Krakowie, Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, Naczelnika Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Krakowie oraz wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Laureaci otrzymali także nagrody finansowe ufundowane przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych oraz Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.  

Na uroczystości Krajową Szkołę reprezentowali: Zastępca Dyrektora KSSiP ds. Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP prokurator Marta Zin oraz główny specjalista w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP prokurator Piotr Turek.

Gratulujemy laureatom i finalistom!

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

Data wytworzenia: 
2019-11-27 09:15
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-11-27 09:19
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk
Archiwum: