Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zatrzymanie i środki przymusu bezpośredniego w aspekcie procesowym – szkolenie dla aplikantów prokuratorskich

W dniach 14 września 2019 r. i 12 października 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach aplikanci X rocznika aplikacji prokuratorskiej uczestniczyli w szkoleniu pt. „Zatrzymanie i środki przymusu bezpośredniego. Aspekty procesowe i odpowiedzialność karna związana z ich stosowaniem.”

Szkolenie zostało zorganizowane przez Dział Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP w oparciu o porozumienie ze Szkołą Policji w Katowicach. Zajęcia teoretyczno-praktyczne na terenie Szkoły Policji w Katowicach poprzedził wykład nadkom. Cezarego Kapkowskiego.

Podczas szkolenia dr Robert Netczuk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosił wykład na temat przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy służb mundurowych w związku ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego. Z kolei prokurator w stanie spoczynku dr Przemysław Piątek wygłosił  wykład pt. „Schemat oceny z zakresu prawa karnego na przykładzie zatrzymania pojazdu.”.

W trakcie części praktycznej szkolenia aplikanci uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez instruktorów Szkoły Policji zarówno w sali gimnastycznej, jak i na strzelnicy i w obiekcie, w którym ćwiczone są umiejętności bezpiecznego wejścia do pomieszczeń oraz elementy taktyki i techniki przeprowadzenia interwencji przez patrol prewencyjny Policji w stosunku do osoby niebezpiecznej przy użyciu broni palnej.
W sali gimnastycznej aplikanci zaznajomieni zostali ze środkami przymusu bezpośredniego
w postaci chwytów obezwładniających, kajdanek, pałek oraz paralizatora. Z kolei na strzelnicy aplikanci zaznajomieni zostali z bronią wykorzystywaną przez funkcjonariuszy Policji w trakcie interwencji. Aplikanci poznali błędy jakie mogą wystąpić w trakcie używania środków przymusu bezpośredniego oraz konsekwencje prowadzące do błędnej oceny procesowej zasadności, legalności i prawidłowości zatrzymania przez nadzorującego postępowanie przygotowawcze.

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data wytworzenia: 
2019-10-16 09:05
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2019-10-16 12:00
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński