Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w wersji elektronicznej (link).

W zeszycie znalazł się tekst dr hab. Grzegorza Wolaka  Konkludentne (dorozumiane) zawarcie umowy o pracę w którym Autor wywodzi, że niezachowanie formy pisemnej umowy o pracę w momencie jej zawierania nie powoduje jej nieważności czy też nieskuteczności. Co więcej, również niepotwierdzenie pracownikowi na piśmie, wbrew obowiązkowi przewidzianemu w art. 29 § 2 zdanie 2 k.p. warunków umowy najpóźniej w dniu dopuszczenia go do pracy, nie prowadzi do nieważności tej czynności. Kolejny tekst mgr Marka Antasa i dr Jakuba M. Łukasiewicza Podział wierzytelności indywidualnego konta emerytalnego (IKE) w postępowaniu o podział majątku wspólnego małżonków – rozważania na kanwie postanowienia Sądu Okręgowego w Kielcach z 20.12.2015 r. (II Ca 650/13) dotyczy problemu podziału wierzytelności wynikającego z umowy o prowadzenie indywidualnego rachunku emerytalnego zawartej we wspólnym majątku małżonków lub byłych małżonków omówionych odpowiednio w postanowieniu Sądu Okręgowego w Kielcach. W publikacji wyznaczono cele trzeciego filaru, uporządkowano zakres koncepcyjny, przedstawiono teoretyczną lukę, która pojawia się w obecnych przepisach prawnych, a następnie ustalono, które przepisy powinny być wykorzystywane przez sąd  analogicznie. Tekst dr Izabeli Jankowskiej – Prochot Mens rea, czyli problematyka strony podmiotowej czynu zabronionego w irlandzkim prawie karnym podejmuje interesujące także na gruncie polskiego prawa karnego zagadnienie irlandzkiej karnoprawnej mens rea.

W dziale Debiuty zamieszone zostały dwa teksty: mgr Magdaleny Chrzanowskiej Zadośćuczynienie dla osoby poszkodowanej z tytułu zaburzenia bądź zerwania więzi rodzinnej w zakresie relacji rodzic-dziecko na podstawie art. 448 w związku z art. 24 § 1 k.c. oraz mgr Katarzyny Kamińskiej Zasada rekryminacji jako negatywna przesłanka rozwodu.

Kolejne prezentowane w zeszycie opracowanie to Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 16.05.2017 r., II Aka 35/17, Lex nr 2329069 autorstwa dr hab. Zygmunta Kukuły, a dotycząca przestępstw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów publicznych.

W dziale Komparatystyka i współpraca międzynarodowa prezentujemy tekst autorstwa Sarah Lucy Cooper An Inconvenient Truth: The Danger of Using Undertakings in International Cases poświęcony interesującej praktyce sądów Anglii i Walii wobec stron postępowania składających przyrzeczenia sądowi tzw. undertakins i możliwości ich uznania w innych jurysdykcjach.

Zeszyt zamyka dział poświęcony funkcjonowaniu Krajowej Szkoły w którym znalazło się opracowanie dr Janusza Koneckiego, sędziego Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Realizacja potrzeb szkoleniowych sędziów i prokuratorów w zakresie problematyki handlu ludźmi oraz opracowanie dr Renaty Pawlik Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dniu 7 stycznia 2019 r. zmarł aplikant IX rocznika aplikacji prokuratorskiej Przemysław Perz. Informację o Jego odejściu przyjęliśmy z ogromnym smutkiem, zeszyt zamyka wspomnienie autorstwa aplikantki VIII rocznika aplikacji prokuratorskiej - Beaty Mrozowicz.

Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika, a także do publikacji na jego łamach (informacje dla autorów – link)

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
piątek, Kwiecień 5, 2019
Data publikacji: 
2019-04-05 10:21
Data wytworzenia: 
2019-04-05 10:15
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2019-04-05 10:27
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński