Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Warsztaty kończące projekt 'Twinning Light'

W dniach 8-10 stycznia w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Popowie odbyło się szkolenie kończące polsko-hiszpański Projektu Twinning Light – Transition Facility 2004 [PL2004/IB/JH/04/TL]. Projekt dotyczył zwiększenia efektywności systemu szkolenia i zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości.
 
Wzięli w nim udział kierownicy szkolenia sądów i prokuratur okręgowych oraz apelacyjnych. Warsztaty poprowadzili hiszpańscy eksperci z hiszpańskiej szkoły sędziowskiej, którzy przez 6 miesięcy trwania Projektu uczestniczyli w spotkaniach i posiedzeniach roboczych z polskimi ekspertami, poświęconych analizie programów szkolenia w Polsce i Hiszpanii, identyfikacji obszarów wymagających zmian i określeniu potrzeb szkoleniowych.
 
Celem warsztatów końcowych było podsumowanie misji ekspertów hiszpańskich w Polsce oraz przekazanie wskazówek i uwag, a także podzielenie się doświadczeniami hiszpańskimi w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego sędziów, w tym doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć za pomocą technologii informatycznych (e-learning).
Data publikacji: 
2013-07-19 16:43
Data wytworzenia: 
2013-07-19 16:43
Ostatnia zmiana: 
2022-02-16 14:23
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski