Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zawarte dnia 20 grudnia 2013 r.

W dniu 20 grudnia 2013 r., na podstawie art. 76 ust. la ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r., poz. 1230), zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej a Dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w sprawie odbywania przez aplikantów adwokackich w 2014 r. szkolenia z zakresu działania sądownictwa powszechnego i prokuratury.

Data publikacji: 
2013-12-20 11:47
Data wytworzenia: 
2013-12-20 11:43
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-08-10 14:31
Autor zmiany: 
Anna
Tabin