Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Informacja Sekretarza Komisji Konkursowej

Komunikat w sprawie konieczności przedłożenia dyplomu bądź zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego dla naboru 2010 na aplikację ogólną:

 

Zgodnie z dyspozycją § 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej ( Dz. U. Nr 67, poz. 566 zm. Dz. U. Nr 98, poz. 633) wskazujemy, że zgłoszenie może również złożyć kandydat, który przedstawił zaświadczenie, z którego wynika, że zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do naboru takiego kandydata jest złożenie przez niego, nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu , odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

 

Przypominamy zatem, że brak doręczenia dyplomu lub zaświadczenia wskazanego powyżej będzie skutkował odmową dopuszczenia do egzaminu.

 

Sekretarz Komisji Konkursowej
Data publikacji: 
2013-08-09 11:03
Data wytworzenia: 
2013-08-20 09:20
Autor treści: 
Rafał
Rożański
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:43
Autor zmiany: 
admin