Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Nr 56/10 z dnia 8 lipca 2010 r. (Termin czas i miejsce rejestracji kandydatów na aplikację ogólną w 2010 r.)

Zarządzenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Nr 56/10 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zamieszczenia informacji o rejestracji kandydatów na aplikację ogólną 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. Nr 67, poz. 566 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się umieszczenie na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz w jej siedzibie następującej informacji:

”1. Test konkursowy na aplikację ogólną w 2010 r. przeprowadzony zostanie w dniu 24 lipca 2010 r. w Krakowie, w budynku „Targów w Krakowie” przy ul. Centralnej 41A;

2. Rejestracja kandydatów została ustalona na godzinę 8.30.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2010 r.

Treść Zarządzenia

Data publikacji: 
2013-08-09 11:03
Data wytworzenia: 
2013-08-20 09:07
Autor treści: 
Rafał
Rożański
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:46
Autor zmiany: 
admin