Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie Dyrektora KSSiP w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminów przeprowadzenia obu etapów konkursu oraz miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2010 r.

Ogłoszenie Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 15 lipca 2010 r. 
w sprawie listy kandydatów zakwalifikowanych do udziału w konkursie, terminów przeprowadzenia obu etapów konkursu oraz miejsca przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2010 r. 
Na podstawie § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 566 ze zm.)
Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ogłasza, co następuje: 

 1. Do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2010 r. zakwalifikowane zostały osoby wskazane na liście stanowiącej ”załącznik nr 1;” 
   
 2. Warunkowo do udziału w konkursie na aplikację ogólną w 2010 r. zakwalifikowane zostały osoby wskazane na listach stanowiących ”załącznik nr 2” i ”załącznik nr 3;” 
   
 3. Pierwszy etap konkursu – test konkursowy, przeprowadzony zostanie w dniu 24 lipca 2010 r. w Krakowie w budynku „Targów w Krakowie” przy ul. Centralnej 41A (rejestracja kandydatów godz. 8.30); 
   
 4. Drugi etap konkursu – praca pisemna, przeprowadzony zostanie w dniu 14 sierpnia 2010 r. w Krakowie. 
  Pełna treść ogłoszenia
Data publikacji: 
2013-08-09 11:03
Data wytworzenia: 
2013-08-19 09:55
Autor treści: 
Rafał
Rożański
Ostatnia zmiana: 
2013-10-01 10:53
Autor zmiany: 
admin