Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie Dyrektora KSSiP: Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2010 roku oraz miejsca, daty i godziny rozpoczęcia pracy pisemnej

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektora KSSiP z dnia 27 lipca 2010 r.

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2009r. (Dz. U. Nr 67, poz.566 )w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury:
ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do pracy pisemnej tj. drugiego etapu konkursu na aplikację ogólną w 2010 r.
informuje, że praca pisemna rozpocznie się w dniu 14 sierpnia 2010r. w Krakowie w budynku “Targów w Krakowie” przy ul.Centralnej 41A o godzinie 11.00, a rejestracja kandydatów, zgodnie z zarządzeniem przewodniczącego komisji konkursowej, odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 9.00
Data publikacji: 
2013-08-09 11:03
Data wytworzenia: 
2013-08-16 16:25
Ostatnia zmiana: 
2019-11-22 13:46
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma