Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN)

Europejska Sziec Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (www.ejtn.eu) zrzesza instytucje odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości na obszarze Unii Europejskiej. Utworzona 13 października 2000 r. jest międzynarodowym stowarzyszeniem z siedzibą w Brukseli. Każdego roku EJTN wydaje katalog zawierający szkolenia organizowane przez ośrodki zawodowego doskonalenia kadr wymiaru sprawiedliwości, które skierowane są do sędziów i prokuratorów z całej Europy, w tym z Polski. Prowadzony jest również program wymiany stażowej (Exchange Programme), który umożliwia sędziom, prokuratorom i trenerom poznanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w innych krajach europejskich.

Strona internetowa EJTNstanowi pożyteczne źródło informacji na temat możliwości szkoleniowych, systemów sądowych w Europie oraz prawa europejskiego.

W załączeniu znajdziecie Państwo kalendarz wydarzeń szkoleniowych EJTN na 2022r., na które prowadzona jest rekrutacja przez Dział Współrpacy Międzynarodowej KSSiP.  

 

 

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE:

https://www.kssip.gov.pl/node/7002

Data publikacji: 
2013-08-14 16:29
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:29
Ostatnia zmiana: 
2022-05-10 14:50
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka