Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Akademia Prawa Europejskiego (Academy of European Law - ERA)

Grafik-Link: Logo ERA.

Akademia Prawa Europejskiego (www.era.int) powstała w marcu 1992 r. w Trewirze jako fundacja publiczna wspierana przez Unię Europejską. Jej działalność skierowana jest zarówno do pracowników wymiaru sprawiedliwości jak i prywatnych praktyków prawa, pracowników naukowych oraz osób, które profesjonalnie zajmują się prawem europejskim.

Celem Akademii jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa europejskiego poprzez organizację szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych, kursów językowych oraz publikacje dydaktyczne.

Szczegóły wzajemnej współpracy między Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz ERA reguluje umowa ramowa zawarta w dniu 18 października 2012 r. Umowa obejmuje cztery obszary działań: zaangażowanie ERA w kształcenie wstępne prowadzone przez Krajową Szkołę w postaci modułów szkoleniowych, udział polskich sędziów i prokuratorów w otwartych szkoleniach organizowanych przez ERA, wspólne organizowanie wydarzeń szkoleniowych dla polskich i europejskich sędziów i prokuratorów, a także współpracę przy organizacji szkoleń w przedmiocie kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości w ramach programów współfinansowanych przez Komisję Europejską.

 

Projekty finansowane ze środków Komisji Europejskiej realizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej we współpracy z ERA:

„Szkolenia dla osób pełniących w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka”:

https://www.kssip.gov.pl/node/7010

 

„Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci w Internecie”

https://www.kssip.gov.pl/node/7009

 

„Uzyskiwanie dowodów elektronicznych podczas dochodzenia i ścigania przestępstw”

https://www.kssip.gov.pl/node/7008

 

„Lepsze stosowanie europejskich procedur transgranicznych: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie”

https://www.kssip.gov.pl/node/7007

 

„Szkolenia dla sędziów i przedstawicieli zawodów prawniczych w zakresie prawodawstwa UE dotyczącego równości płci i niedyskryminacji”

https://www.kssip.gov.pl/node/7006

 

„Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego: szkolenia prawne i językowe dla pracowników sądów w całej Europie”

https://www.kssip.gov.pl/node/7005

 

„Wzmocnienie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście pozbawienia wolności”

https://www.kssip.gov.pl/node/7004

 

 

Data publikacji: 
2013-08-14 16:28
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:28
Ostatnia zmiana: 
2023-03-01 13:07
Autor zmiany: 
Michał
Maleszyk