Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Europejski Instytut Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration - EIPA)

          

Europejski Instytut Administracji Publicznej (www.eipa.eu) powstał w 1981 roku podczas pierwszego spotkania Rady UE w Maastricht.  Siedziba Instytutu znajduje się w Maastricht (Holandia), w jego strukturach jest także ośrodek szkoleniowy usytuowany w Luksemburgu. Misją Instytutu jest wspieranie urzędników w krajach czlonkowskich UE, jak również w strukturach unijnych, poprzez działalność szkoleniową, naukowo-badawczą i wydawniczą w zakresie prawa i polityki UE. 

Działalnością Instytutu kieruje Rada, w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich UE oraz państw stowarzyszonych.

Ośrodek szkoleniowy w Luksemburgu EIPA posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawniczej dla różnych grup docelowych. Wykazuje się szczególną aktywnością w zakresie wydarzeń dotyczących współpracy sądowej w sprawach karnych i ma na swoim koncie organizację licznych szkoleń związanych z różnymi aspektami tej tematyki.

Polska jest pełnoprawnym członkiem EIPA od lipca 2004 roku.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:27
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:27
Ostatnia zmiana: 
2023-03-01 13:02
Autor zmiany: 
Michał
Maleszyk