Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa (The International Organization for Judicial Training - IOJT)Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa (www.iojt.org) założona została w celu promowania norm i zasad prawnych poprzez wspieranie działalności instytucji zajmujących się edukacją sędziów na całym świecie. Misja organizacji realizowana jest między innymi poprzez organizację konferencji i wymian zagranicznych, które zapewniają sędziom i osobom szkolącym kadry wymiaru sprwiedliwości możliwość omawiania strategii dotyczących zakładania i finansowania centrów szkoleniowych, tworzenia efektywnych programów nauczania, rozwijania i udoskonalania metodologii nauczania.  Międzynarodowa Organizacja Szkolenia Sądownictwa jest organizacją non-profit, której działalność opiera się między innymi na wzmożonych wysiłkach i dobrej woli jej członków.

Nadrzędnymi celami IOJT są stymulowanie do tworzenia instytucji szkolących kadry sądownictwa, promowanie zasad prawnych, rozwiązywanie wspólnych problemów
i zagadnień dotyczących szkolenia i edukacji sędziów oraz rozwój mechanizmu wymiany sędziów.

IOJT osiąga te cele poprzez promowanie i rozwój współpracy między jej członkami, udoskonalanie międzynarodowej wymiany informacji, organizację międzynarodowych, krajowych i lokalnych spotkań i konferencji, przygotowywanie i rozpowszechnianie profesjonalnych materiałów, rozwijanie programów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych, promowanie i przeprowadzanie badań, rozwijanie deklaracji zgodności dotyczących spraw IOJT, zakładanie komitetów ds. rozwiązywania kwestii spornych oraz kontynuowanie innych zamierzeń harmonijnie współgrających z realizacją celów.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:25
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:25
Ostatnia zmiana: 
2020-07-10 12:22
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka