Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4)

Grupa Wyszehradzka  jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Powstała 15 lutego 1991 r., na mocy wspólnej deklaracji przewódców Polski, Węgier, oraz ówczesnej Czechosłowacji, podpisanej w węgierskim mieście Wyszehrad (http://www.visegradgroup.eu/pl).

Pierwsze porozumienie o współpracy partnerskiej z podmiotami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w regionie państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisała w październiku 2009 roku.  Obecnie są to: Akademia Sądownicza Republiki Czeskiej (www.jacz.cz), Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej (www.ja-sr.sk), węgierska  Krajowa Rada Sądownictwa ( www.birosag.hu/en ), której częścią jest Akademia Wymiaru Sprawiedliwości (www.birosag.hu/en/hungarian-academy-justice)  oraz węgierska Prokuratura Generalna (www.mklu.hu).

W ramach tej współpracy, raz w roku, organizowane jest spotkanie dyrektorów instytucji odpowiedzialnych za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury w państwach V4. Podczas tych spotkań omawiane są bieżące problemy oraz wymieniane doświadczenia i najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia zarówno szkolenia wstępnego, jak i ustawicznego. Ponadto, organizowane są wspólne wydarzenia szkoleniowe adresowane do sędziów i prokuratorów ze wszystkich państw Grupy, a także - w miarę możliwości – wzajemnie udostępniane miejsca na poszczególnych  szkoleniach krajowych.

 

 

    

                    

Data publikacji: 
2013-08-14 16:23
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:23
Ostatnia zmiana: 
2020-07-03 09:35
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak