Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


„Ocena oddziaływania na środowisko w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”

Uprzejmie informujemy, że Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) organizuje we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w dniach 27-29 kwietnia 2011 r. w Krakowie seminarium pt.: „Ocena oddziaływania na środowisko w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej”. Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów zagranicznych w formie interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem metody „case study” w celu bezpośredniej wymiany doświadczeń między uczestnikami. Przedmiotem seminarium będą w szczególności następujące zagadnienia: rola sądów krajowych i Komisji Europejskiej w odniesieniu do wdrażania europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, interpretacja dyrektywy 85/337/EWG (z późniejszymi zmianami) i jej bezpośredni skutek w państwach członkowskich UE, kluczowe aspekty dyrektywy 85/337/EWG z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywą SEA (2001/42/WE), analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wydawanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym w wyżej wymienionym zakresie. Językiem roboczym seminarium będzie język angielski.

Warunkiem uczestnictwa jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego, wykazanie związku przedmiotu konferencji z przedmiotem rozpoznawanych spraw oraz uzyskanie zgody przełożonego na delegowanie do udziału w warsztatach.

Poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy:[email protected] do dnia dn. 7 marca 2011 r.

 

Data publikacji: 
2022-02-16 19:53
Data wytworzenia: 
2013-08-14 10:18
Ostatnia zmiana: 
2022-02-16 19:53
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka