Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Konferencja dla wykładowców

W dniach 15 - 17 maja 2024 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury w Dębem odbyła się konferencja dla wykładowców prowadzących zajęcia w ramach Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej pod  tytułem „Wzory orzeczeń – próba ujednolicenia (część druga)".

Konferencja miała charakter warsztatowy. Jej celem było zebranie następnych propozycji wzorów orzeczeń cywilnych i karnych, po doświadczeniach z pierwszej edycji konferencji, która odbyła się w marcu 2023 r. w Nałęczowie. Krajowa Szkoła w dalszym ciągu zamierza sukcesywnie rozbudowywać katalog wzorów, które w trakcie kształcenia wstępnego oraz ustawicznego będą rekomendowane aplikantom oraz sędziom, asesorom sądowym, referendarzom sądowym i asystentom sędziego.
 

Podczas Konferencji kierownik Sekcji ds. szkoleń multimedialnych dr Janusz Konecki zaprezentował nowe wyzwania i perspektywy szkoleń multimedialnych w szkoleniu kadr wymiaru sprawiedliwości, Kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej dr Mariusz Kucharczyk przedstawił praktyczne aspekty organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach aplikacji sędziowskiej a Kierownik Działu Badań i Analiz dr hab. Paweł Zdanikowski zaprezentował raport z badania:  Organizacja zjazdów na aplikacji sędziowskiej w ocenie aplikantów.


Dyrekcja Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za przybycie i konstruktywny udział w konferencji.

 

widoczny mężczyzna widoczny mężczyzna widoczny mężczyzna widoczny mężczyzna

Data publikacji: 
2024-05-21 10:21
Data wytworzenia: 
2024-05-21 10:00
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2024-05-21 10:26
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski