Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Uroczystość zakończenia XII rocznika aplikacji prokuratorskiej i III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej

W dniu 24 czerwca 2024 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia XII rocznika aplikacji prokuratorskiej oraz III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej połączona z wyborem stanowisk asesorskich przez egzaminowanych aplikantów i aplikantki.
Uroczystość otworzył Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, który powitał zaproszonych gości, a następnie wygłosił krótkie przemówienie adresowane do przyszłych asesorów prokuratury.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili obecni na uroczystości goście. W imieniu Ministra Sprawiedliwości głos zabrała pani prokurator Agnieszka Welenc - Naczelnik Wydziału ds. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, która odczytała list Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Dariusza Mazura adresowany do absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
W imieniu Prokuratora Generalnego głos zabrał Zastępca Prokuratora Krajowego pan prokurator Marek Jamrogowicz, który pogratulował egzaminowanym aplikantom wyników egzaminu prokuratorskiego życząc dobrego wykorzystania okresu asesury do przygotowania do zawodu prokuratora, a także powodzenia w pełnieniu służby prokuratora.
Głos w czasie uroczystości zabrali również: pani prokurator Aleksandra Antoniak-Drożdż, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Katowicach, reprezentująca stowarzyszenie LEX SUPER OMNIA, która odczytała list Prezesa Stowarzyszenia prokuratora Roberta Kmieciaka skierowany do absolwentów aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły oraz asesor sadowy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia - Maciej Świder, członek zarządu i rzecznik prasowy Stowarzyszenia Absolwentów i Aplikantów KSSiP VOTUM.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: sędzia Paweł Rygiel - Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie, prokurator Paweł Pik - Prokurator Regionalny w Gdańsku, prokurator Jaromir Rybczak - Prokurator Regionalny w Rzeszowie, prokurator Tadeusz Marek - Prokurator Regionalny w Białymstoku, sędzia Katarzyna Serafin-Tabor - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie, prokurator Anna Gawłowska-Rynkiewicz - Kierownik Szkolenia w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, reprezentująca Prokuratora Regionalnego w Szczecinie Wojciecha Szcześniaka, sędzia Anna Korwin-Piotrowska - Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS, sędzia Jarosław Łuczaj - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.
Podczas uroczystości kierownictwo Krajowej Szkoły reprezentowali również: Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej prokurator Andrzej Piaseczny, Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierująca Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej sędzia Izabela Fountoukidis oraz Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych sędzia Waldemar Żurek.

Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń oraz prokurator Marek Jamrogowicz – w imieniu  Prokuratora Krajowego, wręczyli listy gratulacyjne oraz upominki aplikantom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu prokuratorskiego oraz aplikantom, którzy uzyskali najlepszy wynik z przebiegu aplikacji.
Wyróżnieni zostali:
Anna Wojtuń, która uzyskała najlepszy wynik z egzaminu prokuratorskiego (317 pkt),
Sandra Gontarek - 2 wynik z egzaminu prokuratorskiego (311 pkt),
Paulina Janczak- 3 wynik z egzaminu prokuratorskiego (310 pkt),
Urszula Mroczko, która uzyskała najlepszy wynik z przebiegu szkolenia XII rocznika aplikacji prokuratorskiej (365 pkt),
Marta Grabowska, która uzyskała najlepszy wynik z przebiegu szkolenia III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej (229,5 pkt).

Pan prokurator Marek Jamrogowicz odebrał od egzaminowanych aplikantów, w imieniu Prokuratora Generalnego, oświadczenia o wyborze miejsca odbywania asesury, według kolejności zajmowanej przez aplikantów na liście klasyfikacyjnej egzaminowanych w 2024 r. aplikantów aplikacji prokuratorskiej.
W uroczystości udział wzięło 109 aplikantów i aplikantek. Absolwenci Krajowej Szkoły otrzymali dyplomy ukończenia aplikacji prokuratorskiej oraz złożenia egzaminu prokuratorskiego.

Data publikacji: 
2024-06-27 15:13
Data wytworzenia: 
2024-06-27 15:15
Autor treści: 
Piotr
Woicki
Ostatnia zmiana: 
2024-07-02 14:32
Autor zmiany: 
Anna
Tabin