Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA KRAJOWEJ SZKOŁY W SPOTKANIU GRUPY ROBOCZEJ PRZY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

          W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyło się drugie spotkanie Grupy roboczej przy Komisji Europejskiej ds. szkoleń w zakresie przestępstw z nienawiści, któremu przewodniczył Tommaso Chiamparino. W wydarzeniu udział wzięło ponad 70 osób reprezentujących kraje Unii Europejskiej. Podczas spotkania uczestnicy wymienili się informacjami oraz doświadczeniami w zakresie przeprowadzania w poszczególnych krajach szkoleń w zakresie przestępstw z nienawiści dla przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości. Na zakończenie dyskusji wypracowano kierunki kolejnych działań zmierzających do pogłębienia współpracy na polu rozwijania i doskonalenia szkoleń w zakresie przestępstw z nienawiści. Przedstawiciele Włoch, Austrii i Finlandii w swoich wystąpieniach przybliżyli tematykę walki z tego typu przestępstwami w ich krajach. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentował prokurator dr Piotr Kosmaty.

 

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z – ca Rzecznika Prasowego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Data publikacji: 
2022-01-20 12:29
Data wytworzenia: 
2022-01-20 12:30
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2022-02-02 12:48
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński