Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską

W dniu 12 maja 2021 r. w siedzibie  Tauron Arena Kraków Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadziła jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską, do którego przystąpiło 557 kandydatów, rywalizujących o 70 miejsc. Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczył Paweł Darmoń – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Na rozwiązanie testu konkursowego, składającego się ze 150 pytań, kandydaci mieli 150 minut. Test sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

  1. prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
  2. prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;
  3. postępowania cywilnego;
  4. prawa pracy;
  5. prawa gospodarczego publicznego i prywatnego;
  6. prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń;
  7. postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia;
  8. prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego;
  9. prawa międzynarodowego publicznego - prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka;
  10. ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

Każde pytanie testowe zawierało trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.

 

Prokurator dr Piotr Kosmaty

Z – ca Rzecznika Prasowego

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2021-05-13 13:06
Data wytworzenia: 
2021-05-13 13:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-05-14 07:50
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski