Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

"Ethics for Judges" kurs on-line Programu HELP Rady Europy

Okres szkolenia:

14.06.21-20.07.21

Otwarcie szkolenia:

14.06.21  godzina 14.00 – wideokonferencja/otwarcie szkolenia 

Forma zajęć:

e-learning

Sygnatura:

M16/21

Termin zgłoszeń: 

6 czerwiec 2021

Język roboczy:

j. angielski

Grupa docelowa:

sędziowie i asesorzy sądowi

   

 

Tematyka szkolenia

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i asesorów sądowych do udziału w międzynarodowym szkoleniu e-learningowym „Ethics for Judges"  organizowanym przez Radę Europy w ramach programu HELP  (Human Rights Education for Legal Professionals). 

HELP jest programem Rady Europy (CoE) na rzecz edukacji praw człowieka dla prawników. Ma na celu wspieranie państw członkowskich Rady Europy we wdrażaniu europejskich standardów praw człowieka na szczeblu krajowym, koncentrując się na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC) oraz innych kluczowych instrumentach Rady Europy, a od 2015 r. także prawie UE. Odbywa się to poprzez podnoszenie zdolności prawników do stosowania tych instrumentów w ich codziennej pracy. Program HELP oferuje szeroką gamę kursów w różnych językach, które są dostępne na stronie HELPu. Koncepcja kursów oferowanych  na poziomie krajowym z udziałem tutora jest taka, że kurs jest prowadzony w języku danego kraju, a tutor do materiałów oferowanych w ramach kursu anglojęzycznego przygotowanego dla wszystkich państw Rady Europy dołącza materiały adekwatne dla krajowego systemu prawnego, a także uwzględnia krajowe prawo i orzecznictwo sądów krajowych przy moderowaniu kursu.

 

 

Kurs e-learningowy będzie prowadzony języku angielskim, z udziałem tutora.

 

Kurs zostanie zainaugurowany konferencją online, która odbędzie się w  dniu 14 czerwca 2021r. w godzinach 14-17.10

Czas trwania kursu to 5 tygodni, 1-2 godziny pracy indywidualnej tygodniowo w dogodnym dla uczestnika kursu terminie. 

Zakres tematczyny został podany w nocie koncepcyjnej, w załączeniu. 

Osoby, które ukończą kurs i uzyskają pozytywną ewaluację tutora kursu otrzymają certyfikat Progrmu HELP Rady Europy 

 

Uczestnicy, kursu powinni przed jego rozpoczęciem zarejestrować się na platformie HELP.

HELP e-learning platform

 

Przydatne tutoriale do rejestracji nowego uczestnika i obsługi kursu na platformie Programu HELP   

Creation of an account in less than 1 minute: https://vimeo.com/399899070

How to navigate in a course: https://vimeo.com/399907112

How to navigate in the online platform: https://vimeo.com/400654984

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 

1. Dokonanie w terminie do 6 czerwca 2021 r. zapisu na szkolenie na Platformie eKSSIP

LINK do kursu na platformie eKSSIP :  

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7480

 

 W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem Platformy Szkoleniowej e-KSSiP 

tel. 81 458 37 62
e-mail: w.trochonowicz@kssip.gov.pl
e-mail: pomoc@kssip.gov.pl

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

2. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum  B2  umożliwiająca udziału w szkoleniu 

 

 
  • Koordynacja  z ramienia KSSiP:

Agnieszka Kluczyńska-Cichocka
Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej KSSIP 
adres e-mail: a.kluczynska-cichocka@kssip.gov.pl

 

 

 

Data wytworzenia: 
2021-05-19 14:56
Autor treści: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka
Ostatnia zmiana: 
2021-05-19 15:33
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka