Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe „Victim's Rights in the EU: Violence Against Women and Children” (CR/2021/15) z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór na międzynarodowe szkolenie z zakresu prawa karnego „Victim's Rights in the EU: Violence Against Women and Children” z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Szkolenie

Victim's rights in the EU: violence against women and children  (CR/2021/15)

Data szkolenia:

6-7 grudnia 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Bukareszt (Rumunia)

Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemiczne możliwa jest zmiana formatu szkolenia na szkolenie online.

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C15/21

Liczba miejsc

 1-2

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Victims-rights-in-the-EU-violence-against-women-and-children--CR2021151/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7107

Zakończenie rekrutacji

 5 października 2021r.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę rezerwową na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów EJTN na platformie Sieci, o czym koordynator szkolenia drogą elektroniczną informuje osoby zainteresowane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia naboru. Osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami organizacyjnymi.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w linkach poniżej. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW. 

EJTN Corporate Financial Policy

FAQ_section - updated December 2018.pdf (for participating in EJTN activities) 

 

 


 

Data wytworzenia: 
2021-03-23 18:25
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-03-25 18:26
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka