Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 4(40)/2020 w wersji elektronicznej (link).

Zeszyt otwiera tekst dr Izabeli Jankowskiej – Prochot Fundusz sądowy w polskim prawie karnym. Postulat de lege ferenda, który porusza problem alternatywnych dla warunkowego umorzenia postępowania karnego instytucji zaniechania ukarania i skazania sprawcy. Autorka poddała m.in. analizie istniejące w wybranych państwach systemu common law instytucje penalne pozwalające na redukcję sankcji karnej w zamian za uregulowanie świadczenia płatniczego na wskazane przez sąd cele społeczne.

Drugi z prezentowanych tekstów autorstwa dra. Pawła Sucha Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie – akcesoryjność i sposób zaspokojenia wierzyciela przedstawia korzyści płynące dla wierzyciela z umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Autor przekonuje, że kwestia uregulowania sposobu zaspokojenia się wierzyciela z przewłaszczonej nieruchomości jest zbyt ważna, aby pozostawić ją w całości swobodzie kontraktowej stron.  

Kolejnym godnym polecenia opracowaniem jest tekst autorstwa mgr. Piotra Rybickiego Otwarty katalog przesłanek procesowych a prawo do sądu. Artykuł jest próbą ukazania wpływu, jaki na realizację konstytucyjnego prawa do sądu może wywierać istnienie w polskiej procedurze karnej otwartego katalogu przesłanek procesowych. Autor sygnalizuje konieczność przeprowadzenia pogłębionych badań w tym zakresie.  

W dziale Debiuty polecamy  tekst mgr. Grzegorza Surmy Nadzór procesowy prokuratora nad dochodzeniem – niektóre zagadnienia problemów. Autor w sposób interesujący wskazuje na podstawy prawne nadzoru oraz metody i zakres jego stosowania.

Ponadto gorąco zachęcamy do lektury interesujących glos do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz  wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2019 r.

W ciekawym tekście Efektywność kształcenia aplikantów sędziowskich w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dr Paweł Zdanikowski i mgr Aleksandra Pietrzak prezentują wyniki badania efektywności kształcenia aplikantów sędziowskich rozumianą jako stopień ich przygotowania do wykonywania pracy zawodowej asesora sądowego.    

Zeszyt zamyka dział poświęcony funkcjonowaniu Krajowej Szkoły zawierający cykliczne opracowanie dr Renaty Pawlik pt. Z życia Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury obejmujące przegląd mających miejsce w ostatnim kwartale, najistotniejszych wydarzeń oraz projektów realizowanych przez Krajową Szkołę. Serdecznie zapraszamy do lektury Kwartalnika oraz do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi dla autorów (Link).

prokurator dr Piotr Kosmaty 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
piątek, Styczeń 15, 2021
Data publikacji: 
2021-01-15 11:24
Data wytworzenia: 
2021-01-15 11:45
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-04-16 09:51
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński